Dutch trashures
Vuilnis op de bevroren Rozengracht - foto Frits Weeda, 1963. Gemeentearchief AmsterdamDumpster divingOpkoper - Het Leven, 1925


Een morgenster,


zo noemen ze iemand die in de late en vroege uurtjes de straat langsgaat om 'waardevolle' dingen op te duikelen bij het vuil.
Tegenwoordig is ook de term stadsjutter in zwang. Zelf noem ik me gekscherend een straatarcheoloog. Voorzichtig maak ik de gevonden schatten schoon, kalefater ze op en presenteer ze in hun nieuwe glorie.

Elk voorwerp vertelt zijn eigen verhaal.

WETGEVING
Sinds 2009 is het dankzij een wetswijziging op voorstel van GroenLinks in Amsterdam legaal toegestaan meubilair en objecten bij de vuilnis mee te nemen. Vuilniszakken openscheuren en doorzoeken is niet toegestaan, ter voorkoming van verspreiding van de vuilnis over straat. Een vuilniszak meenemen en thuis doorzoeken mag dus als ik het goed interpreteer weer wel.

Afvalstoffenverordening 2009 - Gemeente Amsterdam
 
Paragraaf 5 Zwerfafval en overige bepalingen  
Artikel 19 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen
 
1. Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken, te verspreiden of te verwijderen.
2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze op andere wijze te behandelen zodanig dat zwerfafval ontstaat.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor het verwijderen van afval, mits daarbij geen verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.

Toelichting Artikel 19
Het eerste lid beoogt paal en perk te stellen aan het doorzoeken, verwijderen en verspreiden van ter inzameling aangeboden afvalstoffen voordat de inzameldienst langs is geweest. Een toezichthouder is op grond van hogere regelgeving (artikel 5:18 Awb) bevoegd om afvalstoffen te doorzoeken.
Het meenemen van huisvuil dat ter inzameling gereed staat is toegestaan, zolang de omgeving hierdoor niet wordt verontreinigd. Het vernielen en/of verspreiden van deze afvalstoffen mag dus niet.